تا زمین قدم برداشت آسمان نوشت علی - حسین سیب سرخی

17 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : تا زمین قدم برداشت آسمان نوشت علی

تا زمین قدم برداشت آسمان نوشت علی آسمان که بر پا شد کهکشان نوشت علی کهکشان که بر پا شد این جهان نوشت علی این جهان که معنا شد بیکران نوشت علی بیکرانه ها پر شد لامکان نوشت علی با هر آنچه که می شد با همان نوشت علی با قلم نوشت علی با زبان نوشت علی و سپس هر آنچه داشت در توان نوشت علی روی صورتِ انسان روی جان نوشت علی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به