بابا بیا ببین غم چشم تر مرا - مجید بنی فاطمه

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : بابا بیا ببین غم چشم تر مرا

بابا بیا ببین غم چشم تر مرا چشمان ضرب دیده و درد سر مرا بابا ببین که فاطمه خیلی شکسته شد با رفتنت زمانه شکسته پر مرا اجر رسالت تو به پهلوی من رسید میخی به خون نشانده پدر پیکر مرا مظلومی علی به خدا باور من است بردند با طناب همه باور مرا سیلی که جای خود پسرم را شهید کرد آن کس که خون نموده دل مضطر مرا خیلی دلم برای علی سوخت ای پدر وقتی که دید خون روی معجر مرا آینده حسین و حسن آتشم زده در دل ببین دوباره غم دختر مرا دیدم میان شام غم باغ لاله را تصویر کودکی خود را سه ساله را

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به