رزق روضه های تو کاری کرد نمک گیرت بشم حسین - حسین سیب سرخی

20 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : رزق روضه های تو کاری کرد نمک گیرت بشم حسین

رزق روضه های تو کاری کرد نمک گیرت بشم حسین خیلی ممنونم ازت اجازه دادی بازم بگم حسین هرجا افتادم زمین دستمو گرفتی که بلند بشم مهربونی شما کاری کرد تو روضه ها پابند بشم منو ببخش همیشه برا تو کم گذاشتم منو ببخش دیگه بیشتر از همین نداشتم هر چی دارم از توئه ، هرچی که ندارم از خودم می دونم تو زندگیم ، اونی که شما می خواستی نشدم ای دلیل گریه هام ، می دونم دلیل گریه هات شدم حلالم کن ای حسین نوکر بدی تو نوکرات شدم

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به