ما را گدایان کریمان می نویسند - منصور ارضی

23 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : ما را گدایان کریمان می نویسند

ما را گدایانِ کریمان می نویسند گرد و غبارِ راه ایشان می نویسند هرجا که آقایانِ خلقت سفره دارند ما را فقیر لقمه ای نان می نویسند

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
مناجات حضرت علی (3)

مناجات حضرت علی (3)

محمود کریمی
مناجات حضرت علی (2)

مناجات حضرت علی (2)

محمود کریمی
مناجات حضرت علی (1)

مناجات حضرت علی (1)

محمود کریمی
دعای کمیل (3)

دعای کمیل (3)

محمد حسین پویانفر
دعای کمیل (2)

دعای کمیل (2)

محمود کریمی
دعای کمیل (1)

دعای کمیل (1)

مهدی نجفی
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به