ما را گدایان کریمان می نویسند - منصور ارضی

85 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : ما را گدایان کریمان می نویسند

ما را گدایانِ کریمان می نویسند گرد و غبارِ راه ایشان می نویسند هرجا که آقایانِ خلقت سفره دارند ما را فقیر لقمه ای نان می نویسند

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به