چشمم پر از نم می شود وقتی نباشی - منصور ارضی

69 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : چشمم پر از نم می شود وقتی نباشی

چشمم پر از نم می شود وقتی نباشی صحن دلم غم می شود وقتی نباشی سال نو دارد می رسد اما برایم مثل جهنم می شود وقتی نباشی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به