ای خواهر میدونم برای چی دلشوره داری - محمد طاهری

15 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : ای خواهر میدونم برای چی دلشوره داری

ای خواهر میدونم برای چی دلشوره داری ولی جان مادر نکن بی قراری قرار ما رو که به خاطر میاری ای خواهر قرار تو گودال خون پا بذاری قرار همین جا منو جا بذاری تنم رو توی صحرا تنها بذاری قرار که پیر شم قرار که پیر شی قرار اسیر شم قرار اسیر شی قرار بری با یه قد خمیده کنار سری که عدو بد بریده ای خواهر الهی که هیچ موقع حیرون نباشی الهی که هیچ موقع گریون نباشی پریشون شام غریبون نباشی ای خواهر الهی که بی احترامی نبینی شاگرداتو بالای بامی نبینی جلو محملت رقص شامی نبینی الهی پس از من دیگه غم نبینی الهی که دورت نا محرم نبینی الهی به اشکت نا مردا نخندن الهی که دستت رو از پشت نبندن میترسم ببینم رو خاک پیکر بی سرت رو رو دستات تن خونی اصغرت رو تو دستای نامردی انگشترت رو میترسم به جونت بیفتن همه بین گودال سر بردن پیرهنت باشه جنجال بری زیر نعلای تازه تو از حال میترسم که بی تو رو ناقه بشینم تو رو ای برادر رو نیزه ببینم میترسم ببینم برادر اسیرم ببینم که با شمر تا شام هم مسیرم خواب دیدم همه دزدای کوفی اینجا رسیدن همه خیمه ها رو به آتیش کشیدن سر تک تک مردامونو بریدن خواب دیدم که خنجر روی حنجر تو نشسته بمیرم که سینت زیر پاش شکسته دیدم قاتل بی حیای تو مسته سرت رو بلند کرد به لشکر نشون داد برا کشتن تو دوباره اذون داد الهی نبینم که با دست بسته تو بزم شرابم غرورم شکسته نبینم که غصه با هام در ستیزه شرابش رو نا مرد روی سر میریزه

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به