ای جان دلم جانان دلم - مجید بنی فاطمه

برچسب ها
متن قطعه : ای جان دلم جانان دلم

ای جان دلم جانان دلم من بنده و تو سلطان دلم دل بستم بر نگاه تو آقاجان جا دارم تو پناه تو آقاجان من کسی نبودم ولی تو باورم کردی تا دیدی عاشقم منو کبوترم کردی من چیزی نمیخوام بسه برام که تو باشی تا دیدی رو سیام اومدی نوکرم کردی یا ضامن آهو… یا ضامن آهو یا ضامن آهو… امام رضا چشمام به دره، ابری و تره آقا بطلب وقت سفره چشمام خاک قدوم تو آقاجان پس کی بیام حرم تو آقاجان گم شده دل من میون صحن گوهرشاد وا شده پر من کنار پنجره فولاد مونده به یاد من آقا خود شما گفتی لحظه آخرم مارو نمیبری از یاد دل مست شماست، پا بست شماست هرچی که بخوام، تو دست شماست تو داری هوامونو آقاجان امضا کن کربلامون آقاجان تا که تو رو دارم دیگه محاله تنها شم سایه کرمت رو سرمه تا حالاشم حرفای دلمو تو که نگفته میدونی کرببلا میخوام تو شب اربعین باشم من کسی نبودم ولی تو باورم کردی تا دیدی عاشقم منو کبوترم کردی من چیزی نمیخوام بسه که برام تو باشی تا دیدی رو سیام اومدی نوکرم کردی یا ضامن آهو یا ضامن آهو یا ضامن آهو امام رضا

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به