شکر خدا فاطمه شد مادرم - حسین سیب سرخی

29 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : شکر خدا فاطمه شد مادرم

شکر خدا فاطمه شد مادرم شکر خدا اهل تولا شدم عاشق ذریه ی زهرا شدم شکر خدا بر در این خانه ام شکر خدا نوکر این خانه ام شکر خدا پیش علی رو زدم دم ز عطا و کرم او زدم شکر خدا قلب و دلم با علی ست شکر خدا ذکر لبم یا علی ست نام و نشان گر چه ندارم ولی نوکر و مسکین علی ام علی گر که بپرسند گدای که ای ریزه خور خوان عطای که ای نازم و گویم که کنم سروری شکر خدا حیدریم حیدری خاک سر راه توام یا علی دشمن بدخواه توام یا علی از قفس غصه رها شد دلم شکر خدا کرب و بلا شد دلم مهر حسین است چراغ شبم شکر خدا سینه زن زینبم شکر خدا گر چه که بی مایه ام با پسر فاطمه همسایه ام شکر خدا مست می او شدم ریزه خور ضامن آهو شدم شکر خدا نرفته ام راه کج ذکر لبم گشته دعای فرج

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به