مظلوم بی کس تنها تشنه بین دشت و صحرا - مهدی اکبری

67 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : مظلوم بی کس تنها تشنه بین دشت و صحرا

مظلوم بی کس تنها تشنه بین دشت و صحرا غم تو کرده پیرم از دست دنیا سیرم واست زبون می گیرم غم تو کرده پیرم از دست تو سیرم ای بی کفن حسین حسین دور از وطن حسین عریان بدن حسین کرببلا وای کرببلا وای

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به