چادرت را بتکان روزی مارا بفرست - محمد حسین پویانفر

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : چادرت را بتکان روزی مارا بفرست

چادرت را بتکان‌روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادر توست ای که روزی دو عالم همه از چادر توست ای مادر ای مادر ای مادر من از خاک پای تو سر بر ندارم من از خاک پای تو سر بر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم من از خاک پای تو سر بر ندارم من از خاک پای تو سر بر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم مگر لحظه ای که دگر سر ندارم مگیر از سرت سایه ی چادرت را پناهی از این خیمه بهتر ندارم پناهی از این خیمه بهتر ندارم چادرت را بتکان‌روزی ما را بفرست ای که روزی دو عالم همه از چادر توست ای مادر ای مادر ای مادر ای مادر ای مادر ای مادر

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به