در جنگ ز دستان عدویت سپر افتاد - رضا نریمانی

292 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : در جنگ ز دستان عدویت سپر افتاد

در جنگ ز دستان عدویت سپر افتاد در جان و دل لشگریان این خبر افتاد تا بوده علی بوده و تا هست علی هست با آل علی هر که درافتاد ور افتاد حیدر....حیدر....

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به