بی بی جان به خدا به لطف تو مدیونم - مهدی اکبری

138 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : بی بی جان به خدا به لطف تو مدیونم

بی بی جان،بخدا به لطف تو مدیونم بی بی جان،پای نوکری تو می مونم بی بی جان،بذا تا همه بگن دیوونم بی بی جان،تو کریمه ای و من بیچاره بی بی جان،غم وغصه رو سرم آواره بی بی جان،این گدافقط شمارو داره قرار قلب زارم ،حضرت معصومه فقط تویی دلدارم، حضرت معصومه خدایی دوست دارم ،حضرت معصومه یا حضرت معصومه،حضرت معصومه بی بی جان،تو دوای بدترین دردایی بی بی جان،تو مثال حضرت زهرایی بی بی جان،تو قرار این دل شیدایی بی بی جان،به تو وبرادرت محتاجم من مثله،موجیم که بین این امواجم شبهای،حرمت میشه شب معراجم زیارت رویامه، حضرت معصومه بهشت این دنیامه،حضرت معصومه برادرت مولامه ، حضرت معصومه یا حضرت معصومه،حضرت معصومه بی بی جان،با شما ردیفه کاروبارم بی بی جان،میدونی که تشنه دیدارم بی بی جان ،همهْ زندگیمو از تو دارم بی بی جان،تو عزیز حضرت سلطانی بی بی جان،تو شکوه قطره بارانی بی بی جان،تو پناه مردم ایرانی تو عمه ساداتی، حضرت معصومه تو باب هر حاجاتی، حضرت معصومه تو قبله طاعاتی، حضرت معصومه یا حضرت معصومه، حضرت معصومه

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به