رسیدی به مهمانی گریه هام بابا - میثم مطیعی

126 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : رسیدی به مهمانی گریه هام بابا

رسیدی به مهمانی گریه هام بابا رساندی، به زخم دلم التیام بابا ! رسیدی سلام بابا ! نبودی موی ما را دست آتش شانه میزد ندیدی هر که می آمد چه بی رحمانه میزد یکی سیلی یکی تازیانه میزد با گریه، بابایی! میگفتم، می آیی حسین حسین حسین جان دمیده، در این کنج خرابه طلعت ماه رسیده، چرا «سر زده» مهمان من از راه؟ چه دارد، یتیم جز آه؟ یتیمی درد بی درمان یتیمی آه یتیمی اسیری و غم هجران یتیمی اه یتیمی شدم در کودکی بی سامان، یتیمی رویایم! بابایم! همراهت، میآیم حسین حسین حسین جان دوباره، تو را بابای خوبم، خواب دیدم دوباره، تو را روشن تر از مهتاب دیدم سبکبار، بی تاب دیدم مرا بوسیدی و گفتی بیاور چادرت را که بینم بار دیگر بر تنت میراث زهرا مرا بوسیدی و گفتی ماه بابا ! میدانم، بابایی، مهمانِ مولایی حسین حسین حسین جان

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به