میام زیارتت شبایی که میام هیئت هفتگی - حسین طاهری

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : میام زیارتت شبایی که میام هیئت هفتگی

روی چشم آقا هرچی که تو بگی
میام زیارتت شبایی که میام هیئت هفتگی

هفتگی پای درس روضه هات
من شاگردی میکنم تا سرباز باشم برات

نه فقط تو هیئت دلم برات رفته
به یادتم آقا هفت روز هفته

سیدُنا العزیز حسین حسین حسین حسین

همش امانته مجالس عزات
امانتیه که از شهدای تو رسید به نوکرات

اون شهید که اینجا سینه زده
با اذن شاه شهید این هفته هم اومده

همیشه میجنگم با دشمن مهدی
شهید میشم آخر رو دامن مهدی

سیدُنا العزیز حسین حسین حسین حسین

دعای خیر تو پشت سرِ منه
سینه زنت آقا همیشه سنگتو به سینه میزنه

سینه زن یعنی پایِ کارِ دین
یعنی سرباز امام مثل یل ام البنین

دلم میخواد آقا برات مفید باشم
تو ریش سفیدی پیش تو رو سفید باشم

سیدُنا العزیز حسین حسین حسین حسین

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به