قرالدی گون قرا یللر اسنده - محمد عاملی

754 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : قرالدی گون قرا یللر اسنده

قرالدی گون قرا یللر اسنده

قفا دن شمر ظالم باش کسنده

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به