آذربایجان سلام اولسون کیشی مسلک دلیرانه - مهدی رسولی

1578 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : آذربایجان سلام اولسون کیشی مسلک دلیرانه

آذربایجان سلام اولسون کیشی مسلک دلیرانه

سلام اولسون سنون ائولکنده آزاده شهیدانه

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به