انا فتحنا لک فتحا مبینا - مهدی رسولی

1201 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : انا فتحنا لک فتحا مبینا

انا فتحنا لک فتحا مبینا

غزه دن قدسا طوفان دی طوفان

 

طوفان الاقصی طوفان الاقصی

 

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به