ایمان آوردم آقا  - حسین طاهری

دانلود صوت
برچسب ها کربلا
متن قطعه : ایمان آوردم آقا 

ایمان آوردم آقا 
به اینکه تو بی بدیلی

در خونت نیام کجا برم  خداوکیلی

خداوکیلی تا نداره دنیا شبیه کربلا نداره
خداوکیلی هیچ جا آقا مثل حرم تو صفا نداره

نبض دلمه این یک کلمه
حسین حسین حسین

من که می مونم پای علم حسین 
خونه ی همه یعنی حرم حسین

نبض دلمه این یک کلمه
حسین حسین حسین

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به