گل خلقت دی خانم معصومه - نادر جوادی

1726 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : گل خلقت دی خانم معصومه

گل خلقت دی خانم معصومه

عالم خلقته زینت دی خانم معصومه

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به