بو خانم باب الحوائج قیزیدی - نادر جوادی

1378 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : بو خانم باب الحوائج قیزیدی

بو خانم باب الحوائج قیزیدی

باغلاماز هشکسه رحمت قاپی سین

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به