حرمی قبله نما دور بیز اوچون - محمد باقر منصوری

دانلود صوت
متن قطعه : حرمی قبله نما دور بیز اوچون

حرمی قبله نما دور بیز اوچون
جلوه کرب و بلا دور بیز اوچون

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به