زاهدا سن گد بهشته کربلا بسدور بیزه - نادر جوادی

1034 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : زاهدا سن گد بهشته کربلا بسدور بیزه

زاهدا سن گد بهشته کربلا بسدور بیزه

روضه نی جنت حساب ایلر حسین عاشق لری

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به