چه شوری چه جانی چه روحی - محمود کریمی

دانلود صوت
برچسب ها ولادت پیامبر
متن قطعه : چه شوری چه جانی چه روحی

چه شوری چه جانی چه روحی

چه رویی چه مویی چه بویی

چه پیامبر با شکوهی

بهاری از رحمت سرشاری بی وقفه میباری

دلدار حیدر کراری آری آری

گل محمدی ای گل همیشه بهار

خودم فدات بشم با تموم ایل و تبار

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به