یوم بلا ده گول لرین - علیرضا اسفندیاری

دانلود صوت
متن قطعه : یوم بلا ده گول لرین

یوم بلا ده گول لرین 

بذل الییب دی یاره حسین

 

سادی لاله و یاسمن لرین

سادی عبا عبا حسین

 

 

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به