السلام ای سامون زندگیم آقا - حسین طاهری

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : السلام ای سامون زندگیم آقا

السلام ای سامون زندگیم آقا
با تو چقدر شیرینیمه بندگیم آقا

اینکه می تونیم به شما بگیم آقا
ای کریم آقا ای کریم آقا 

سفره داری و تکیه گاه ایتامی
عزت مایی اقتدار اسلامی

نجل بلافصل علی خوشنامی
ای کریم آقا ای کریم آقا

مثل علی آره بی مثلی
تو  دلیر و یلی حسن

صبر و وقارت کرده جاهلارو هدایت

 

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به