از مادرم هم یاد کنید همه - محمد رضا نوشه ور

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : از مادرم هم یاد کنید همه

از مادرم هم یاد کنید همه
هر جا که میارید اسممو 

من کشته کوچه شدم نزن
عبدالزهرا پیشونیمو عرق سرد گرفت

جلو راهمونو نامرد  گرفت
صورتش خورد به دیوار درد گرفت

جیگرم پارست  هنوز چشام
 تو کوچه  روی خاک به گوشوارست

مادرم وای وای وای

 

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به