توفیق جاودانه در لشکر حسین است - نادر جوادی

1322 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : توفیق جاودانه در لشکر حسین است

توفیق جاودانه در لشکر حسین است

چون حضرت ابالفضل سر لشکر حسین است

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به