گریه هر شب سلام علیک - مجید بنی فاطمه

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : گریه هر شب سلام علیک

گریه هر شب سلام علیک
 سوخته از تب سلام علیک 

ای که به میدان بلا بوده ای
 همره زینب سلام علیک

 هم قدم سلسله ها بودی
  غرقه در ذات خدا بودی

 شاهد گودال بلا بودی 
 تا نفس آخرت گریه کنِ کرب و بلا بودی
 

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به