هلا بحسین الثانی - خضر عباس - متفرقه

1515 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : هلا بحسین الثانی - خضر عباس

هلا بحسین الثانی

خوش آمدی ای حسین دوم
زبان حال بانو طوعه در وصف شجاعت 
و شخصیت حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام

دگ بابی بحذر وبلوعة .. یمکن شی وراه
ماخذنی العطش یاطوعة .. ومبین ضماه

مسلم درب خانه‌ام را با احتیاط و ناله کوبید 
مبادا پشت سرش کسی باشد  ! 
گفت  ای طوعه تشنه هستم  و تشنگی در سیمای او نمایان بود 

طب لا تبقی امتانی .. هلا بحسین الثانی

طوعه گفت وارد خانه‌ام شو منتظر نمان
  ای حسین دوم خوش آمدی 

یاهلا ولا تبقی مستحی
مو گبل خادمکم الوحی

خوش  آمدی شرمنده نباش 
که جبرئیل خادم شما بود 

لو ردت من یمک انمحی
دارک وانتَ اولی بدارک
طب یمشیم خطارک

اگر بخواهی از کنار تو می روم 
اینجا خانه توست و صاحب اختیاری 
بفرما وارد شو ای مهمان نواز

مو فشل من عمک الفحل
لو زعل منی عندی لو زعل
لا تهم والعنده هیچی اهل

در مقابل عموی تو حیدر کرار شرمند می‌شوم  
اگر از من ناراضی گردد  اهمیتی نده 
کسی که چنین خاندانی نداشته باشد 

سلطان وتاجه براسه
نار ویافگرة الجاسه

پادشاهی که  تاج برسر دارد 
آتش است و وای به کسی که به آن دست زند 

مسلم مو صدگ والظاهر اسمک حیدره
مشیت الزلم یالقاهر مثل المسطره

به راستی  مسلم عقیل نیستی 
و ظاهرا اسم تو حیدر کرار هست  
ای پهلوان غالب  مردان را همچون خط کش  
در صف مرگ قرار دادی  

یعجز بیک السانی .. هلا بحسین الثانی

زبانم نمی‌تواند شجاعت تو را بیان کند.. 
 ای حسین دوم خوش آمدی 

ماشفت کل عمری هیچی صل
لا یفر من عرکة لا یمل
لو زئر بالکوفه مایقل

در طول عمرم همچنین افعی سر سختی ندیدم 
نه پا پس می ‌شد نه خسته می‌شود 
اگر در کوفه غرش شیرانه سر دهد 
فرقی با آن فرزند ام البنین ندارد 

عن ذاکه ابن البدویه
نفس الروح الحربیه

با همون صفات  و روحیه جنگجویی

مارجف من عکسر وحرس
لا قلق من فارس فرس
لاقره علی الخوة لا درس

از لشکرانبوه و سربازانش نلرزید 
نه از جنگجوی سواره نه از اسب ها هراسید
در  مورد وفا  و برادری  درس نخونده 
این از ذات خویش و فادار است 

هذا المن گاعه یوافی
راضع من مرضع صافی

قبل الخلق متحضر ومحضر دماه
هذا ابکل وکت متصدر والوادم وراه

قبل از خلقت آماده بود و خونش را آماده  فداشدن نموده 
این کسی است که همیشه در صدر قرار دارد 
و همه مردم پشت سر او قرار دارند 

من اگماطه ایتانی .. هلا بحسین الثانی
از روز اول منتظر است  .. مرحبا حسین دوم 

صدی عزمک رج امیة رج
علی مهلک والتخزره هج
نبی سیفک وبمرامه حج

کبر یم داری وصله
یا شیطان الیوصله

گضه خلگه وغیم ورعد
قره آیة توضی واستعد

اجه یومه وسرفن وصعد
فوگ الشگره المعروفه
شاهین ابنص الکوفه


صرصر عاد اجت لو طیر ونازل لابرهه
یامر والزلم تتراجف فارس أبهه

گلهم یاهو آنی .. هلا بحسین الثانی


یاغضب طُبّ هزه مجلسه
افه الیوصلک ابخسه
یافحل طب دیرة النسه

اسبعهم خوف محشه
من ایشوفک یتغشه

ما لگو بالکوفه ندّ الک
لا نسو کل سطره من هلک
علی گبلک هم لعب فلک

خیبر ردت بالکوفه
رد القالع وچفوفه

عز الله القروا تاریخک گالو معجزه
مُسلم ینذبح بس فنه الیذبح مُنجزه

اصرارک ربانی .. هلا بحسین الثانی


یا خشن ومدرب وجسر
یاترف وبمشیتک وقر
یا بحر مو سهله تنحزر

یمفصل منیا طینه
والما ینهان اتهینه

یاقفل باب الله یا سخی
ما ثبت گدامک الرخی

والما یعرف تدبیره
حظه یطیح وتقدیره

گالو وحدک تتحاصر والکثره التعم
وانتَ الفارس الیتمشی علی شوارب زلم

فوت ابظهرک هانی .. هلا بحسین الثانی


یاوفی بنص شحة الوفه
یانجم بالظلمه ماخفه
یاجرح بااکوفه ماشفه

موش ازلام الکتبولک
خیرهم فدوه لطولک

یاعنب ما لاحک القزم
مو غبی القرعته ونهزم
ماطحت یاکلمه النعم

موت وظل رافع راسک
اکبر شارب ومداسک

قیمتهم صفر گدامک وانتَ بگد علی
گلهم یا اهل یالخنث تنقاس ابهلی

معصومین اخوانی .. هلا بحسین الثانی


کلمات : الشاعر محمد رسول الحمیری
هلا بحسین الثانی - خضر عباس - محرم 1445 هـ - 2023

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
دوای درد

دوای درد

حنیف طاهری
قصد قصد زیارت است

قصد قصد زیارت است

مهدی رسولی حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
قولوا من الازل الی الابد

قولوا من الازل الی الابد

محمد حسین حدادیان
سلامٌ علی ساقی

سلامٌ علی ساقی

حسین سیب سرخی
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به