سلطان دلم - امیر حسینی

دانلود صوت
برچسب ها
متن قطعه : سلطان دلم

سلطان دلم رعیت منم 

چه سعادتی برام که با تو هموطنم 

 

وقتی که یبار پیشت میام

 تو خودت سه بار میایی برای دیدنم 

 

سلام ای صنما 

سلام قبله نما

 

 سلام ساحل امن من 

سلام شاه کرم 

 

سلام سمت حرم 

سلام معنی پر زدن

سلطان دلم
سلطان دلم
امیر حسینی
حلالم کن
حلالم کن
امیر حسینی
پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به