صفای گلشن خلقت صفای زینب دی - نادر جوادی

1092 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : صفای گلشن خلقت صفای زینب دی

صفای گلشن خلقت صفای زینب دی 

هایاندا اولسا محبت سرای زینب دی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
دوای درد

دوای درد

حنیف طاهری
نماهنگ دیدار به قیامت

نماهنگ دیدار به قیامت

محمد ابراهیمی اصل
قصد قصد زیارت است

قصد قصد زیارت است

مهدی رسولی حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
راستگویی

راستگویی

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
حقوق مردم

حقوق مردم

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به