صفای گلشن خلقت صفای زینب دی - نادر جوادی

384 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : صفای گلشن خلقت صفای زینب دی

صفای گلشن خلقت صفای زینب دی

هایاندا اولسا محبت سرای زینب دی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به