گل آپار زینبیم بو تشنه جیرانی - امین مقدم

1129 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : گل آپار زینبیم بو تشنه جیرانی

گل آپار زینبیم بو تشنه جیرانی

توکولور گل بوغازیمنان قیزیل قانی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به