به نام خدای زمان و زمین - امیر حسینی

دانلود صوت
برچسب ها شهادت امام حسن
متن قطعه : به نام خدای زمان و زمین

به نام خدای زمان و زمین
به نام علی  شیر شیر آفرین

به نام حسن معز المومنین
به نام نامی حسین شاه دین

از نژاد شیران صف شکن
از نسل و از تبار شاه شیرین سخن

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به