نازلی روقیه ای گوزومون نوری - امین مقدم

1344 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : نازلی روقیه ای گوزومون نوری

نازلی روقیه ای گوزومون نوری

گلمه افغانه ویرانه رنجوری

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
دوای درد

دوای درد

حنیف طاهری
نماهنگ دیدار به قیامت

نماهنگ دیدار به قیامت

محمد ابراهیمی اصل
قصد قصد زیارت است

قصد قصد زیارت است

مهدی رسولی حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
راستگویی

راستگویی

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
حقوق مردم

حقوق مردم

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به