لای لای ای ناله سی آفاقه چاتان نازلی بالام - نادر جوادی

1397 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : لای لای ای ناله سی آفاقه چاتان نازلی بالام

لای لای ای ناله سی آفاقه چاتان نازلی بالام

لای لای ای پاره حصیر اوسته یاتان نازلی بالام

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
دوای درد

دوای درد

حنیف طاهری
نماهنگ دیدار به قیامت

نماهنگ دیدار به قیامت

محمد ابراهیمی اصل
قصد قصد زیارت است

قصد قصد زیارت است

مهدی رسولی حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
راستگویی

راستگویی

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
حقوق مردم

حقوق مردم

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به