حرم پاک رقیه حرم فاطیمه دی - مهدی رسولی

1613 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : حرم پاک رقیه حرم فاطیمه دی

حرم پاک رقیه حرم فاطیمه دی

او علم که اسور اوردا علم فاطیمه دی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
دوای درد

دوای درد

حنیف طاهری
نماهنگ دیدار به قیامت

نماهنگ دیدار به قیامت

محمد ابراهیمی اصل
قصد قصد زیارت است

قصد قصد زیارت است

مهدی رسولی حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
راستگویی

راستگویی

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
حقوق مردم

حقوق مردم

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به