قصه‌ای از زندگی امام موسی کاظم - متفرقه

1426 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : قصه‌ای از زندگی امام موسی کاظم


امید در نا امیدی 
به روایت  یسنابلندگرای  

لکُلِّ شَیءٍ دَلِیلٌ وَ دَلیلُ العَاقِل التَّفَکُّر، وَ دَلیلُ التَّفکُّرِ الصُمت
 برای هر چیزی دلیلی باید، و دلیل خردمند تفکر است، و دلیل تفکر خاموشی.

 

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به