به ابن الله روایت می‌کنم از رسول الله - امیر برومند

4576 مشاهده
دانلود صوت
برچسب ها امام علی
متن قطعه : به ابن الله روایت می‌کنم از رسول الله

به ابن الله روایت می‌کنم از رسول الله
بهار آورده بهر ولی الله 

در غدیر خم پیمبر گفته با حیدر چنین
نیست مولا غیر تو بر آسمان ها و زمین

چون لباس کعبه بر اندام او زیبنده نیست
جز تو هر شخص دیگر نام امیر المومنین

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به