چه شباهت و چه قرابتی - امیر برومند

1294 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : چه شباهت و چه قرابتی

چه شباهت و چه قرابتی
مثل حسن می تازه

به شهامت و شجاعتش 
حتی خدا مینازه

ازرق رو دیدم ملتهب
مونده چجوری در بره

آخه یکی نیست بهش بگه
که حکم مرگت صادره

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به