علی یا علی ناجی انبیا علی - امیر برومند

دانلود صوت
برچسب ها امام علی
متن قطعه : علی یا علی ناجی انبیا علی

علی یا علی ناجی انبیا علی
علی یا علی حضرت ایلیا علی

علی یا علی شامخ بس مقام تو
شدی تا ابد حسرت خیلیا علی

بی اصل و نسبا یه عمر
تو حسرت نَسَبِتَن

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به