سلطان در همه دهر رضاست - محمود کریمی

541 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : سلطان در همه دهر رضاست

ایران تحت فرامین علیست
ایران عزت آیین علیست

سلطان در همه دهر رضاست
ایران عرصه شاهین علیست

مشهد دُر شرف دنیاست
مشهد دُر صدف زهراست

ایران خاک کف پای عشق
مشهد دُر نجف مولاست

شمس الشموس حضرت مولی الموالی و
سلطان زمین و آسمانی

روح النفوس عالم عشق و معانی و
مصداق امام مهربانی

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
همه نیازهای ما

همه نیازهای ما

حجت الاسلام علیرضا پناهیان
اگر فقط لذت بخواهیم؟

اگر فقط لذت بخواهیم؟

حجت الاسلام علیرضا پناهیان
جشن شب مباهله

جشن شب مباهله

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
جشن میلاد امام کاظم ع

جشن میلاد امام کاظم ع

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
جشن میلاد امام کاظم ع

جشن میلاد امام کاظم ع

حرم حضرت فاطمه معصومه (س)
«فرزندان غدیر»

«فرزندان غدیر»

حرم حضرت فاطمه معصومه (س) سید رضا تحویلدار
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به