من مست و تو دیوانه - محمد حسین پویانفر

دانلود صوت
متن قطعه : من مست و تو دیوانه

من مست و تو دیوانه
ما را که برد خانه

چند بار به تو گفتم
کم زن دو سه پیمانه

 

مست حسن 
 

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به