سر پیراهنت پیرم کردن از زندگی - محمد حسین پویانفر

دانلود صوت
متن قطعه : سر پیراهنت پیرم کردن از زندگی

برای ذبح سرش استخاره می کردند
و حرف شمر و سنان هم به هم بفرما بود

 

سر پیراهنت پیرم کردن از زندگی

 

رحم الله من نادی حسین

 

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به