امام زمان(عج) را هنگام افطار یاد کنیم - آیت الله ناصری

2521 مشاهده
دانلود صوت
متن قطعه : امام زمان(عج) را هنگام افطار یاد کنیم

 امام زمان(عج) را هنگام افطار یاد کنیم : موقع افطار برادران و خواهران حتی المقدور مقید باشید که نماز را بخوانید و بعد افطار کنید .صواب دیگری دارد قبل از افطار  نماز بخوانید ، اجر و مقام  و جاوه دیگری دارد . بعد از نماز هم وقتی می خواهید بروید سر سفره افطار  اوّلی که رسیدید سر سفره عجله نکن برای افطاری  چندین ساعت صبر کردید دو دقیقه دیگر صبر کن  و دستت را بلند کن سر سفره و برای فرج امام زمان  هم دعا بکن  خدا می داند دعایت مستجاب است . چند طایفه دعایشان مستجاب است یکی  روزه دار هنگام افطار است  پس دعا بکن دیگه برای فرج امام زمان 

 

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به