کوه استواره شیر بلا فراره - امین قدیم

243 مشاهده
برچسب ها
متن قطعه : کوه استواره شیر بلا فراره

کوه استواره شیر بلا فراره

 این کیه زده به میدون زرهش پشت نداره

 یا حیدر قدرت برتر صدیق اکبر

 نفس پیمبر اول و آخر 

قاضی محشر امیر و قنبر

علی علی ضرب العجل علی 

خیرالعمل علی  مرد عمل علی 

 

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به