شروع حرکت - شیخ علی صفایی حائری

متن قطعه : شروع حرکت

 

به همان اندازه که ارزش زیادتر بشه  ، هجوم  شیاطین بیشتر میشه 

نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به