سلام فرمانده (ترکی آذربایجانی) - امیررضا جبلی

6782 مشاهده
متن قطعه : سلام فرمانده (ترکی آذربایجانی)

سلام فرمانده (ترکی آذربایجانی)

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به