قصه‌ی پادشاه بهار - موسسه مصاف

4666 مشاهده
متن قطعه : قصه‌ی پادشاه بهار

آرش منتظر یه قصه بود، یک دفعه احساس سرما شدیدی کرد و ناگهان دید که وسط یه جنگل پر از یخه و داره روی یخ‌ها راه میره. آرش کوچولو به اطرافش نگاه کرد و دید همه درخت‌ها و گیاه‌ها و آهوها و جنگل‌ها یخ زدند. چند لحظه گذشت و صدای شیه اسبی سیاه رو شنید. با تعجب دید...

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به