سلام بر تو ای ذخیره الهی در زمین - ابوذر روحی

2012 مشاهده
متن قطعه : سلام بر تو ای ذخیره الهی در زمین

سلام بر تو ای ذخیره الهی در زمین سلام به تو ای عهد و میثاق استوار خداوندی سلام به تو ای وعدۀ تضمین شده پروردگار ای پرچم بر افراشته ای دانش از آسمان فرو باریده دلخوشی دنیای من میدونی که چقدر دوست دارم ای آقای من غصه ها بی‌معنی میشه یعنی میای یعنی می‌بینمت یعنی میشه

پیشنهادات بر اساس دسته بندی یا مناسبت صوت
نظر یا سوال خود را بنویسید

در پاسخ به